شعر های عاشقانه و اس مس و مطالب جالب

وبلاگی از شعر های عاشقانه و اس مس

دل که رنجید از کسی ,خرسند کردن مشکل است

شیشه شکسته را پیوند کردن مشکل است

بار حمالان,بدوش کشیدن ننگ نیست

زیر بار منت نامرد رفتن مشکل است

  

ماه من غصه اگر هم روزی مثل باران بارید,

یا دل شیشه ای ات از لب پنجره ی عشق زمین

خورد وشکست,با نگاهت به خدا چتر شادی را واکن.

 

 

جمعه بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۰ | 19:18 | نیلوفر | |

www . night Skin . ir